Theme Ribosome tạp chí tuyệt đẹp và miễn phí

Ribosome là một theme tạp chí miễn phí cho wordpress. Nó đi kèm với chức năng tùy chỉnh tiêu đề, tùy chỉnh backgroumd, và không giới hạn màu sắc. Nó có một menu điều hướng đơn giản và một những biểu tượng mạng xã hội trên đầu trang.

 

Ribosome với thiết kế 2 cột và sidebar bên phải. Có 6 Font chữ Google khác nhau, thumbnail hình tròn hoặc hình vuông, 2 khu vực widgets ở đầu và cuối bài viết, hoàn hảo để hiển thị quảng cáo và các bài viết liên quan.