Chuyển đổi từ quảng cáo tìm kiếm thích ứng sang Mẫu quảng cáo văn bản

Không ít anh em dân quảng cáo bỡ ngỡ và mất nhiều thời gian cho việc lên quảng cáo. Từ khi google chuyển quảng cáo văn bản sang quảng cáo tìm kiếm thích ứng làm mặc định.

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng là gì ?

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho phép bạn tạo quảng cáo có khả năng điều chỉnh giúp hiển thị nhiều văn bản hơn – và các thông điệp phù hợp hơn – với khách hàng của bạn. Hãy nhập nhiều dòng tiêu đề và nội dung mô tả khi tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Quảng cáo văn bản là gì ?

Quảng cáo văn bản là hình thức truyền thông tiếp thị nhà quảng cáo có thể sử dụng để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên Mạng tìm kiếm của Google.