Landing page sơ sài, thiếu đầu tư ảnh hưởng lớn đến chiến dịch quảng cáo

Landing page là một phần quan trọng ảnh hưởng đến điểm chất lượng của Google Ads. Chính vì thế, biết được cách tạo ra một landing page thu hút chiếm hơn 50% thành công của chiến dịch chuyển đổi.

Sau khi đã nhắm đúng đối tượng, viết được một mẫu quảng cáo thu hút với đúng từ khoá mục tiêu, marketer đã thuyết phục được khách hàng click vào quảng cáo, nhưng đến đây họ vẫn chưa chuyển đổi do đang suy nghĩ, cân nhắc hoặc trong nhiều trường hợp là landing page chưa đủ thuyết phục.

Landing page là một phần quan trọng ảnh hưởng đến điểm chất lượng của Google Ads.

Có nhiều trường hợp tất cả các mẫu quảng cáo đều dẫn đến một trang đích (thường là trang home hoặc trang danh mục sản phẩm). Ngoài việc phải đúng trang đích, nội dung trên trang cũng rất quan trọng.

Giới thiệu về lợi ích của sản phẩm là một phần, nhưng nội dung phải giải quyết được insight khách hàng, đáp ứng được Search Intent hoặc marketer cần đào sâu, nghiên cứu kỹ hơn trước khi đưa nội dung lên trang.

Enbac.com - Landing Page on BehanceNgoài ra, những thành phần khác như review khách hàng, yếu tố FOMO (Fear of Missing Out) cũng rất quan trọng và cần được đưa vào trong bài. Và chắc chắn không thể thiếu các phần CTA liên quan trực tiếp đến hành động mà marketer muốn khách hàng thực hiện.

Ví dụ về một landing page theo mô hình 5W1H mà chúng tôi đã thực hiện
Ví dụ về một landing page theo mô hình 5W1H mà chúng tôi đã thực hiện

Không chỉ nội dung, tổng thể website cũng cần phải cung cấp đủ những thông tin khác để minh chứng được độ tin cậy của doanh nghiệp, cùng các thông tin liên quan. Đôi khi khách hàng sẽ muốn tìm hiểu thêm về doanh nghiệp để biết chắc chắn rằng mình đang đặt túi tiền vào một nơi uy tín. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một landing page đẹp, đơn giản mà không cần biết nhiều về code, như: Ladipage hay Simple Page.