Từ đại tỷ đọc lệnh tới chuyên gia thổi nến

Chẳng hạn như chuyên gia tỉa nến, thổi nến. Đó là các chuyên gia phân tích biểu đồ hình nến – một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của một chứng khoán, phái sinh tài chính, hoặc là tiền tệ.

Trong khi đó đại tỷ đọc lệnh thì chỉ cần nhìn vào các lệnh mua bán là có thể dự đoán chính xác được sự lên xuống của thị trường.

Từ đại tỷ đọc lệnh tới chuyên gia thổi nến

Nguồn: TTC

Trả lời